Letöltés

Adatvédelem

Connection-Live Applikáció és WEB-felületes Általános szerződéses feltételei, továbbiakban ÁFSZ.

 

 1. A Connection-Live.com programot, és a hozzá tartozó mobil applikációt kizárólag 17 életévüket betöltött felhasználók vehetik igénybe.
 2. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szabályzatot a Connection-Live.com egyoldalúan jogosult módosítani, melyről külön értesítés nem kerül kiküldésre, az a Connection-Live.com honlapján való közzététellel hatályosul. A felhasználói felületekben a vonatkozó pontban felhasználó bármikor megtekintheti a hatályos szabályzatot, és egyet nem értését követően jelezheti felhasználói fiókja törlésére vonatkozó igényét support@connection-live.com e-mail címen. A jelzést követően 168 órán belül minden személyes adata törlése kerül a rendszerből.
 3. A frissített szabályzat felhasználói megismerésének hiányából eredő esetleges károkért vagy jogkövetkezményekért az oldal üzemeltetője felelősséget nem vállal figyelemmel arra, hogy a felhasználó a mindenkor hatályos szabályzatot a fentiek szerint megismerheti.
 4. Felhasználó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az oldalon található információk, más felhasználók észrevételeiből, tapasztalataiból, javaslataiból származhatnak, melynek tartalmát, valódiságát, helyességét, eredményességét vagy következményeit a Connection-Live.com nem ellenőrzi, annak tartalmán a jelen szabályzatban meghatározott eseteken kívül nem változtat. Ennek érelmében az esetleges téves információkért, adatért vagy közlésért az oldal kezelője semmilyen felelősséget nem vállal, azokért minden felelősség a felhasználót terheli. A felhasználó az alkalmazás használatával és jelen szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy az alkalmazáson keresztül, illetve minden olyan, a Connection-Live.com által üzemeltetett, használt vagy kezelt felületen keresztül harmadik személyek által is elérhető tény, adat, információ közléséért, rendelkezésre bocsátott személyes adatért – akár saját akár más személy személyes adatáért – saját maga felel, ezzel kapcsolatosan a Connection-Live.com mindenfajta felelősségét kifejezetten kizárja. A felelősség, valamint az ebből származó esetleges kártérítési felelősség Connection-Live.com általi kizárását a felhasználó kifejezetten elfogadja.
 5. A Connection-Live feltételei érvényesek internetes és mobil elérhetőség esetén is. Amennyiben Ön az oldalunkon található linkek segítségével már oldalra navigál, az adott oldal szerződési feltételei lépnek érvénybe, és azokért a Connection-Live semmiféle felelősséget nem vállal.
 6. Felhasználó hozzá járul, és elfogadja, hogy részére az oldal üzemeltetője különböző témakörökkel, eseményekkel, rendezvényekkel, akciókkal kapcsolatban hírlevelet küldjön. A ilyen tartalmú megkeresések letiltását felhasználó kérheti a support@connection-live.com oldalon.
 7. Az alkalmazás felhasználóinak lehetősége van különböző, témakörönként csoportosított problémák megvitatására, egymás irányába történő tapasztalatok átadásra, melyek sok esetben hasznosak lehetnek, azonban az így adott és kapott információkért az oldal üzemeltetője semmiféle felelősséget nem vállal. Az oldalon megjelenő megszólalások, cikkek, internetes hirdetések, képek, eszközök, egyéb anyagok csak információs anyagok, nem helyettesítik adott esetben a szakszerű egészségügyi ellátást, szaktanácsadást. Ennek értelmében javasoljuk, hogy adott problémával keresse fel a megfelelő szakembert, így egészségügyi vonatkozású témakör esetén szakorvosát, sürgősségi esetekben az illetékes szakambulanciát.
 8. Felhasználó elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az applikációban, webes felületen, szakemberektől, vagy hírlevélben kapott információkat az oldal üzemeltetője nem ellenőrzi, módosítja, így azok tartalmáért semmiféle felelősséget nem vállal. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Connection-Live.com a szakemberek megjelölés alatt regisztráló felhasználók szakképzettségét, személyazonosságát, illetve szakmai hozzáértését ellenőrizni nem tudja, a szakemberként regisztráló felhasználó az általa megadott adatok valódiságáért, és az esetlegesen valótlan adatok következményeiért maga felel más felhasználók, vagy harmadik személyek irányába. A Connection-Live.com ennek megfelelően a szakemberek által más felhasználók vagy harmadik személyek részére is hozzáférhető tartalmaiért is a felelősségét kifejezetten kizárja, amelyet a felhasználó jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten elfogad.
 9. Az oldalon vagy az alkalmazásban megjelenő információk, hirdetések, hírlevelek, esetleges adatok értelmezése felhasználó feladata. Az alkalmazás elsődlegesen a felhasználói közösséget érintő kérdések megvitatását szolgálja, de a Connection-Live.com nem akadályozza meg a felhasználók termékek és szolgáltatások tekintetében való információcseréjét. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az oldal üzemeltetője az alkalmazáson belüli üzenetváltások és kommunikáció során nem tudja ellenőrizni az esetlegesen felkínált szolgáltatás vagy termék jellegét, alkalmasságát vagy jogszerűségét, erre tekintettel az ebből származó mindenfajta jogkövetkezményért való felelősségét kizárja, amelyet a felhasználó kifejezetten elfogad. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az alkalmazáson keresztül létesített kapcsolataiból származó, vagy abból következően kialakított legszélesebb körben értelmezett, áru vagy szolgáltatás át-, vagy igénybe vételére vonatkozó, harmadik személlyel vagy más felhasználóval létesített kapcsolata vagy jogviszonya kizárólag az abban részt vevő felek akaratán és szándékán alapul, abban semmilyen módon a Connection-Live.com nem vesz részt, és abból származó következményekért nem felel.
 10. A Connection-Live felhasználási feltételei kiegészülnek az a felhasználási országban érvényes jogszabályokkal, törvényekkel. Különös tekintettel az oldalon kapott információk alkalmazás és elfogadhatóság tekintetében az adott ország törvényeiben foglaltakkal. Felhasználó elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően betartja az adott ország törvényi előírásait is. Az oldal üzemeltetője nem vállal semmiféle felelősséget azon esetekben, amikor felhasználó figyelmen kívül hagyja az adott ország vonatkozó jogszabályait.
 11. Az oldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy felhasználók tevékenységét bejegyzéseit, kommentjeit figyelemmel kisérje. Amennyiben felhasználó nem a jelen szabályzat, illetve a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használj az alkalmazást, illetve az adott ország vagy az EU érvényes jogszabályaival nem összeegyeztethető magatartást tanúsít, az oldal üzemeltetője jogosult tagságát felfüggeszteni, megszünteti, adott esetben a személyes adatait átadni a megfelelő hatóság számára. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa harmadik személyek által is elérhető módon közzé tett bejegyzéseit megjelenés előtt a Connection-Live.com automatikusan, erre kialakított szűrőprogramok felhasználásával ellenőrzi. Amennyiben a felhasználó által elérhetővé tenni kívánt bejegyzés jogszabályi rendelkezést, felhasználói szabályzatot, általános, vagy különös etikai normát sért, úgy annak elérhetővé tételét a Connection-Live.com megtagadja, illetve a már elérhető bejegyzést törli. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Connection-Live.com a közzétenni kívánt bejegyzéseket kizárólag automatikus ellenőrző rendszer útján ellenőrzi, azok tartalmi ellenőrzésére, és jogszerű voltára nem terjed ki minden esetben. Erre tekintettel az automatikus ellenőrzés nem nyújt 100%-os garanciát arra, hogy az elérhetővé váló tartalom nem jogsértő, ennek megfelelően a felhasználó felel az általa elérhetővé tett bejegyzések jogsértő voltából adódó valamennyi jogkövetkezményért. Felhasználó tudomásul veszi, és feltétel nélkül elfogadja, hogy a Connection-Live.com és a hozzá tartozó mobil applikáció semmiféle felelősséget nem vállal az oldalán megjelent információkkal, adatokkal kapcsolatban, továbbá az oldal látogatása során szerzett információk valódisága miatt kártérítési igényt elfogadni nem tud.
 12. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályok, a jelen szabályzat, vagy az irányadó etikai szabályok megsértése esetén a Connection-Live.com előzetes értesítését mellőzve jogosult az applikáció használatának felfüggesztésére – mely során a felhasználó alkalmazás elérése korlátozásra kerül – illetve annak súlyossága, vagy ismételt volta esetén jogosult a regisztrált adatok törlése mellett a felhasználót az alkalmazás használatából végérvényesen kizárni, amely a már rendelkezésre bocsátott vagy közzétett adatok és tartalmak végérvényes törlésével is együtt jár.
 13. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az alkalmazás nem irányulhat más harmadik személyek zaklatására vagy sértegetésére. Amennyiben a felhasználó ilyet tapasztal, köteles haladéktalanul azt a Connection-Live.com felé bejelenteni, és a Connection-Live.com a bejelentés alapján az érintett felhasználóval szemben a fenti következményeket alkalmazni.
 14. A felhasználó tudomásul veszi, hogy adott csoportban kizárólag az adott csoporthoz tartó témával összefüggésben tehet elérhetővé tartalmat vagy közlést, ennek megsértése esetén a Connection-Live.com jogosult a nem megfelelő tartalom vagy közlésé törlésére, vagy a 12-13. pont szerinti következmény alkalmazására.
 15. Felhasználó tudomásul veszi, és elfogadja, fényképes bejegyzései miden esetben Admin ellenőrzést követően kerülnek engedélyezésre vagy tiltásra. Felhasználó Push üzenetben kerül értesítésre a fényképes beszélgetés, vagy hirdetésközzétételét vagy tiltását illetően az adminisztrátori felületről.
 16. Felhasználó jelezheti az Admin irányába a számára sértő, vagy bántó tartalmakat a beszélgetés mellett található "kuka" ikon segítségével, melyről Admin értesítést kap. A kifogásolt tartalmak, bejegyzések felülvizsgálást követően adminisztrátori törlésre kerülnek.

 

Adatvédelmi szabályzat:

 

A Connection-Live.com számára az adatkezelési, adat védelmi szabályzat kiemelten fontos, azonban azt garantálni nem tudjuk abban az esetben, ha Ön közzé tesz magáról, vagy másról személyes tartalmú információkat, fotókat, bejegyzéseket. Részt vesz törvénytelen, illetve nem a Connection-Live.com létrejöttének céljával azonos tartalmakat, bejegyzéseket, hozzászólásokat. A Connection-Live.com a vonatkozó előírásoknak megfelelően tárolja az Ön személyes adtait, jelszavát. Igyekszik mindent megtenni, hogy azok mások számára hozzáférhetetlenek maradjanak, így azt a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően védi.

Az adat kezelési szabályzat átolvasása és elfogadása a regisztráció elengedhetetlen része, és a továbbiakban az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

A Connection-Live.com adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-116563/2017.

A Connection-Live.com illetve az általa üzemeltetett applikáció, az adatvédelmi szabályzatát a GDPR dokumentációban meghatározottak szerint kezeli.

1. Fogalmak

Személyes adat vagy adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése

Rendszer: az Adatkezelő és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Connection Live szolgáltatások igénybevételére regisztrál, és ennek keretében megadja 2. pontban felsorolt adatait

2. A kezelt személyes adatok

Az Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján a Connection-Live.com az alábbi adatokat kezeli: elsődleges email cím

A Felhasználó döntése alapján a Connection-Live.com az szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, születési hely, születési idő, mail cím, telefonszám

Ha a Felhasználó saját döntése alapján a Facebook fiókját összeköti Connection Live fiókjával, akkor a Connection-Live.com a felhasználó következő adatait kezelheti: Facebook név, Facebook email cím, Facebook profil kép, Facebook nem, Facebook barátok listája.

A Connection-Live.com a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén adatcsomagot (cookie) helyez el. A cookie célja az adott oldal magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie a számítógépről törölhető, illetve alkalmazása a számítógépen letiltható

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

A Connectio-Live.com kifejezetten nem kezeli a felhasználók által az alkalmazást használó harmadik személyek részére hozzáférhető vagy nyilvánossá tett közléseikben foglalt személyes adatokat, ezen adatokkal kapcsolatos szabályokat a közlést tevő felhasználó köteles betartani.

3. Az Adatkezelés alapja, célja és módja

Az adatkezelésre a Connection-Live.com Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja a Connection-Live.com által nyújtott, letölthető mobilos alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Connection-Live.com felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére célzott tartalmat, illetve hirdetést jelenítsen meg.

Connection-Live.com a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Connection-Live.com a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Bármely Felhasználó email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta.

 

4. Az adatkezelés elvei

Adatokat a Connection-Live.com meghatározott és törvényes céllal tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

5. A Connection-Live.com által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

A Connection-Live.com szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Connection-Live.com az érintettek hozzájárulása alapján, célhoz kötötten használja fel. A Connection-Live.com vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a rögzített eseteken kívül harmadik félnek át nem adja. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja ez alól kivételt képez. A Connection-Live.com jogszabályban meghatározott esetekben harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

A Connection-Live.com rendszere a Felhasználók applikáción belüli tevékenységéről adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal. A Felhasználót tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Connection-Live.com zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

6. Az Adatkezelés időtartama

A Connection-Live.com Felhasználó által megadott Személyes adatokat a felhasználói regisztráció megszűnéséig, illetve mindaddig kezeli, ameddig a felhasználó nem kéri azok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 14 munkanap. A regisztráció törlése nélkül kért személyes adattörlés esetén a felhasználó tudomásul veszi, hogy a Connection-Live.com nem garantálja az alkalmazás funkcióinak működőképességét.

Jogellenes, valótlan vagy megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve az alkalmazás használatára vonatkozó szabályok megsértése esetén a Connection-Live.com jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja esetén vagy a jogszabályok által meghatározott esetekben – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni. A Felhasználó által megadott Személyes adatok addig kezelhetők a Connection-Live.com mint Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

 

7. Rendelkezés személyes adatokkal

Személyes adatokban bekövetkezett változások a szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalon állíthatók be, vagy módosíthatók. Teljes törlés esetén a felhasználónak mail formájában ezt a kérést meg kell erősíteni az info@connection-live.com mail címre.

 

8. A szabályzat módosítása

A Connection-Live.com fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó az ezt követő belépéssel elfogadja a Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit. A teljes szabályzat elérhető minden felhasználó számára http://www.connection-live.com/adatvedelem